Kategoriat

Paras kuluttajille suunnattu palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja yrityssivustoja, brändisivustoja, verkkomedioita, verkkokauppoja, asiointipalveluja, mobiilisivustoja, mobiiliapplikaatiota, jne. (ei kuitenkaan mobiilipelejä). Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluja. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.

Paras B2B-palvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa ensisijaisesti B2B-käyttöön tarkoitettuja verkko- ja mobiilipalveluja. Tähän kategoriaan kuuluvat myös sijoittajainformaatioon keskittyneet yrityssivustot. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (10%), strategia (40%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa kampanjasarjoihin.

Paras design

Tähän kategoriaan voi ilmoittaa www- ja mobiilitöitä, joissa toimiva ja persoonallinen ulkoasu on sopusoinnussa sisällön ja tavoitteiden kanssa. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (10%) ja toteutus (50%).

Paras sosiaalisen median hyödyntäminen

Markkinointikampanja ja/tai -toimenpide, jossa on hyödynnetty sosiaalista mediaa osana tai kokonaisuutena toteutusta. Sosiaaliseen mediaan lasketaan mm. yhteisöllisiksi tuotetut julkiset galleriat, sosiaalisen median aggregaatit, blogit, podcastit ja tietysti Facebook ja muut yhteisöpalvelut. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (30%), strategia (30%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Paras UX-design

Kategoriaan voi ilmoittaa verkko- ja mobiilipalveluita, joiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemukseen. Toivomme osallistuvien yritysten avaavan myös suunnittelun taustoja mahdollisuuksien mukaan, muun muassa dokumentoimalla mahdollisia käyttäjätutkimuksia, mittausdatan hyödyntämista, jne. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (20%), strategia (20%), toteutus (50%) ja tulokset (10%).

Paras mobiilikampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjoita, jotka on suunniteltu toimivaksi mobiiliympäristössä tai joissa mobiiliulottuvuus on ollut keskeisessä roolissa. Sarjaan ilmoitetut kampanjat voivat olla esimerkiksi mobiiliapplikaatioita, mobiili-kampanjasivuja tai mobiilimainoksia. Oleellista on, että toteutus on suunniteltu markkinointiviestinnäksi.

Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Paras mobiilipalvelu

Kategoriaan voi ilmoittaa mobiilisivustoja ja mobiiliapplikaatiota (ei kuitenkaan mobiilipelejä). Kategoriaan voi myös ilmoittaa ei-kaupallisten organisaatioiden palveluita. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (20%), strategia (30%), toteutus (30%) ja tulokset (20%). Työtä, joka ilmoitetaan tähän sarjaan, ei voi ilmoittaa mobiilikampanjasarjaan.

Paras kuluttajakampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kuluttajille suunnattuja kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Paras B2B-kampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa kampanjasivustoja, verkkomainoksia, sähköisiä suorakampanjoita tai näiden yhdistelmiä, joilla on selkeä tavoite ja jotka hyödyntävät internetiä tehokkaasti ja oivaltavasti B2B-mediana. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Paras verkkomainos

Kategoriaan voi ilmoittaa minkä tahansa yksittäisen verkkomainostoteutuksen (esim. paraatipaikka, interstitiaali, pop-up, yksittäinen esuora, jne.). Mainos voi koostua useammasta osasta jos ne muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikki osat ovat ruudulla samanaikaisesti nähtävillä (esim. etusivun haltuunotto, roadblock). Kampanjasivuja ei voi ilmoittaa tähän kategoriaan. Töiden arvioinnissa painotetaan seuraavia asioita: luova idea (40%), strategia (20%), toteutus (20%) ja tulokset (20%).

Tuloksellisin verkkokampanja

Kategoriaan voi ilmoittaa verkkokampanjoita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Sarjaan ilmoitetut työt arvioidaan puhtaasti tuloksien perusteella - kuinka hyvin verkkokampanjalle asetetut kävijämäärä-, konversio-, myynnilliset-, brandimielikuva- tai muut tavoitteet on saavutettu. Töiden arvioinnissa painotetaan tuloksia, tuloksia ja tuloksia.

Ilmoittautumisista tulee selvitä ainakin seuraavat asiat: lähtötilanne, kampanjan tavoitteet, kohderyhmät, strategia, ratkaisu, budjetti (myös mediabudjetti) ja tulokset (kvantitatiiviset ja/tai kvalitatiiviset). Lisäksi ilmoittautumisista tulee käydä ilmi kuinka tuloksia on mitattu.

Kategoriaan ilmoitettavaa työtä varten tulee laatia verkkoon koontisivu, josta löytyy kaikki tarvittava informaatio, dokumentit sekä linkit verkkototeutuksiin.

Vuoden yritys

Ilmoita yrityksesi mukaan kisaamaan Vuoden yritys –tittelistä. Kategoriaan ilmoittaudutaan lähettämällä kolme yrityksesi tekemää casea. Halutessasi voit liittää mukaan myös muita perusteluja (yrityksen yleinen kehitys, yrityksen tekemät innovaatiot, jne.).

Luo yrityksestäsi koontisivu, jolla esittelet caset sekä linkkaat niihin (jos työhön ei voi linkata anna perustelut tähän). Jos projektissa on ollut useita toimijoita, selvitä yrityksesi rooli. Samalle sivulle voit kirjoittaa muut mahdolliset perustelut.

Kalenteri

13.01. Ilmoittautuminen alkaa
07.02. Deadline töille!
09.03. Finalistien julkistus
22.03. Gaala Circuksessa
29.03. IAB Grand One